De circusacts

Iedere groep maakt een circusact op zijn eigen niveau. Bij de repetities is het speelplezier het belangrijkst. De acts mogen niet te lang duren en moeten vooral niet te moeilijk of te ingewikkeld zijn. Iedere groep repeteert de gekozen circusact onder leiding van zijn of haar eigen leerkracht. Circus op School adviseert om per groep één extra hulpouder te vragen. De artiesten van Circus op School ondersteunen de leerkrachten bij de repetities.