Hoepelact

6 - 10 jaar

De kinderen komen allemaal in een kring in hun eigen hoepel zitten. Vervolgens laten zij in 3 groepjes kunstjes zien met de hoepels. Misschien kan iemand hoela hoepen of touwtje springen met een hoepel of zelfs een hoepel om z’n arm of om z’n nek laten draaien?

Materialen

Circus op School neemt hoepels mee.

Kleding

De kinderen mogen in hun mooiste verkleedkleren komen.