Lange mat acrobatiek

9 - 12 jaar

Op de lange mat kunnen trucs zoals koprollen, ratslagen, judorollen, bruggetjes en handstanden worden gedaan. Verder gaan we een aantal trucs in tweetallen leren.

Materialen

Er worden gymmatten van de school gebruikt.

Kleding

Er zijn geen specifieke kledingaanwijzingen. De leerkracht kan zelf met de groep afspreken hoe ze gekleed gaan bij de voorstelling.